header-stats
Οργανισμός

Η Πολιτική Ποιότητας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. συνοψίζεται ως ακολούθως :

Οι κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :

 • Η υποστήριξη και ικανοποίηση των πελατών της με ποιοτικές υπηρεσίες.
 • Η τεχνική εξειδίκευση που θα καλύπτουν τις υπάρχουσες και ανερχόμενες ανάγκες των πελατών.
 • Η εφαρμογή της σχετικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
 • Η διαρκείς ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και η βέλτιστη χρήση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.
 • Η συμβολή της εταιρείας ΟΛΗ Α.Ε. στην προστασία του περιβάλλοντος με την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

με αποτέλεσμα τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στον κλάδο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας καθορίζονται οι επόμενοι :

 • Προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Παρακολούθηση τρεχόντων και ανερχόμενων αναγκών των πελατών.
 • Ανασκόπηση και βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών και της τεχνογνωσίας των υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρεία, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατά επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο των τμημάτων ή και διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες και προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση της ΟΛΗ Α.Ε..
 • Διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας.
 • Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας για να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.
 • Καλλιέργεια μιας εταιρικής φιλοσοφίας, όπου η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με την παροχή πρωτοβουλίας και ευθύνης θεωρούνται σημαντικές.
 • Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων και των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.
 • Τηρεί την κείμενη νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητές της.
 • Η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της ΟΛΗ Α.Ε. ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η εταιρεία ΟΛΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.  Η Διοίκηση του ΟΛΗ Α.Ε. δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους που είναι αναγκαίοι για την πραγματοποίηση των ανωτέρω στόχων καθώς και :

 • Τη διαρκή βελτίωση.
 • Τη πρόληψη της ρύπανσης.
 • Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και λοιπές απαιτήσεις τις οποίες έχει ενυπογραφώς αποδεχθεί.

Επίσης, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Ηράκλειο, 15/07/2021