header-stats
Οργανισμός

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα www.portheraklion.gr του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), μέλους της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) και της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας της Μεσογείου & της Μαύρης Θάλασσας (MedCruise).

Ο Οργανισμός είναι μια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανήκει κατά 100% στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διοικείται από 11μελες Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο, με καθήκοντα αναπλήρωσης του Προέδρου, μέλος, με καθήκοντα αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, έναν εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Μονίμων Λιμενεργατών Ηρακλείου, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Λ.Η. Α.Ε., έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ε.Β.Ε.Η.) και 4 ακόμα μέλη.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, διαχείριση, λειτουργία και χρήση του λιμένος Ηρακλείου και κάθε χώρου εντός των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του, κατά τρόπο που θα είναι επωφελής για το δημόσιο συμφέρον, για την εθνική και τοπική οικονομία και τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών. Οι όροι με τους οποίους ασκούνται οι παραπάνω δραστηριότητες διέπονται από το Νόμο 2932 του 2001 (ΦΕΚ.145/Α’/27-06-2001). Αυτή η νομική μορφή διαμόρφωσε συνθήκες ευελιξίας στη διοίκηση και γενικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διευκόλυνε την διαχείριση των πόρων του, έκανε πιο αποδοτική τη παροχή υπηρεσιών και πιο ανταγωνιστική τη προσέγγιση του σχεδιασμού ανάπτυξης του.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει το λιμάνι του Ηρακλείου –που αποτελεί ήδη μια σημαντική οικονομική πύλη της χώρας και, ίσως, την σημαντικότερη της Κρήτης– σε ένα σημαντικό κόμβο για τις θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, στο βασικό κορμό του οποίου εντάχτηκε πρόσφατα.

Το λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται περίπου στο κέντρο της βόρειας πλευράς του νησιού και για πολλά χρόνια εξυπηρετεί την μετακίνηση επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τις φάσεις ανάπτυξης του λιμανιού, ακολουθεί και ανάλογη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της πόλης του Ηρακλείου, του νομού, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Είναι ένα από τα βασικά λιμάνια εθνικής σημασίας, αφού λόγω των οικονομικών του δεδομένων, παίζει σημαντικό ρόλο και δύναται, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, να αποτελέσει περαιτέρω κρίσιμο αναπτυξιακό πόλο για τη χώρα και το νησί μας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία επιδιώκει η περαιτέρω ανάπτυξη του να αποτελέσει παράγοντα και προϋπόθεση της γενικότερης ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου μας.

Αυτός ο χαρακτήρας του λιμένος, που καθιστά τη σημασία του για την εθνική και τοπική οικονομία ιδιαίτερα μεγάλη, οδηγεί τον Οργανισμό στον προσεκτικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του και την προσαρμογή της στις εκάστοτε προτεραιότητες του ελληνικού κράτους. Φυσικά, ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρείας, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τον συνολικό περιφερειακό και τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, επιδιώκοντας την συναντίληψη μεταξύ των τοπικών αντιπροσωπευτικών θεσμών, της κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των εργαζομένων.

Στα πλαίσια αυτά η Ο.Λ.Η. Α.Ε. λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενεργό παρουσία της σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις κρουαζιέρας, αλλά και στην αναβάθμιση συνολικά της πολιτικής κρουαζιέρας στην πατρίδα μας στα πλαίσια της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (cluster Greek cruise), της MedCruise, και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Μέσα από αυτή την εξωστρεφή προσπάθεια της εταιρείας έχει διαπιστωθεί ότι η Κρήτη και ιδιαίτερα η πόλη μας, προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο τομέα του εμπορίου και του τουρισμού. Όλες οι προσπάθειες της εταιρείας στοχεύουν στη μετατροπή του «ενδιαφέροντος» σε «συνεργασία» και εν τέλει η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με πολλαπλάσιο τρόπο (θέσεις εργασίας, συνάλλαγμα, ανάδειξη/προώθηση της τοπικής παραγωγής, κλπ) μέσα από κατασκευαστικές παρεμβάσεις, ταχύτητα στην εκτέλεση των έργων και ανταγωνιστική πολιτική τιμών.

Έτσι, πέρα από την αξιοποίηση ίδιων πόρων, η διοίκηση της Ο.Λ.Η. Α.Ε. κινείται με δυναμικό τρόπο προκειμένου να εξασφαλίσει πόρους  (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Κοινωνία της Πληροφορίας, κλπ) τόσο για την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εμπορικού τμήματος του λιμένα, όσο και για υποστηρικτικές-διορθωτικές παρεμβάσεις και επισκευές (μόνιμου και μη μόνιμου χαρακτήρα) και για την προμήθεια εξοπλισμού (μηχανολογικού, κλπ) σε όλα τα άλλα τμήματα.