Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Ενοικίαση και Τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτικών μηχανημάτων για ένα έτος για τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού, σύμφωνα με τις συννημένες στην πρόσκληση ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί σε εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται απαραίτητα δεκαήμερη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

CPV 79820000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€/έτος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει:

  1. Η αναλυτική οικονομική προσφορά του αναδόχου συμπληρωμένη ανά είδος
  2. Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια, Prospectus κλπ των προσφερόμενων μηχανημάτων
  3. Τεχνική προσφορά σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου, κόστος εγκατάστασης, κόστος ανά σελίδα κλπ.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Μητροκώστας Νικόλαος Τηλ. (+30) 6974628032, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ