europes leading cruise port 2021 vote for us

Tο λιμάνι του Ηρακλείου επιλέχτηκε
στην λίστα των 13ων φιναλίστ στα
28α ετήσια παγκόσμια βραβεία ταξιδιού (World Travel Awards), στην κατηγορία

Κορυφαία Ευρωπαϊκά Λιμάνια Κρουαζιέρας

Ψηφίστε το λιμάνι του Ηρακλείου

Ψηφίστε το λιμάνι του Ηρακλείου

europes leading cruise port 2021 vote for us

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ Προμήθεια Διατακτικών Σίτισης 2021
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου Κωδ.NUTS: EL431
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια (55.800,00 €)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (CPV) 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης– Έδρα ΟΛΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση: 28/05/2021 στις 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Πρωτοκόλλου Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/05/2021 στις 11:15 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, SITE) 17/05/2021

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ