Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ008193992 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 1501/24.02.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΑΖΘ469ΗΞΣ-ΞΤΣ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD 260E» αρχικού προϋπολογισμού 4.400,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Τεχνική περιγραφή

Αντικατάσταση παλαιού γενικού διακόπτη στον γερανό Gottwald 260E με το παρακάτω ηλεκτρολογικό υλικό:

1. Αυτόματος διακόπτης ανοιχτού τύπου Emax 2 E1.2N1000LI 1000A Ekip dip Icu=66kA 3P

2. Πηνίο εργασίας Ε1.2 24Vdc

3. Πηνίο έλλειψης τάσης Ε1.2 24Vdc

4. Κινητήρας τάνυσης ελατηρίων 220-250 Vac/dc

5. Μπάρες χαλκού 60χ10mm (τεμ.6)

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές DIN, VDE, CEE και IEC.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά υλικά και εργασία.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16.03.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Στιβακτάκη Ευστάθιου, Τηλ.: 2810338103, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ