• Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 4.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.

    Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24.10.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου (γραφείο Πρωτοκόλλου).

  • Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κας Λυτινάκη Χ., Τηλ.: 2810338137, Fax.: 2810226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • **Αναφορικά με το Άρθρο 4, αντί του Πτυχίου για την επαγγελματική επάρκεια, δεκτό γίνεται και οποιοδήποτε αποδεικτικό έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας με συνάφεια στο αντικείμενο της πρόσκλησης.** 
  • ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  • **Αναφορικά με το Άρθρο 4, αντί του Πτυχίου για την επαγγελματική επάρκεια, δεκτό γίνεται και οποιοδήποτε αποδεικτικό έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας με συνάφεια στο αντικείμενο της πρόσκλησης.**