Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ KALMAR KAI KONECRANES» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των παρακάτω βιομηχανικών ελαστικών. Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια ελαστικά είναι:

Ομάδα (1):

Τέσσερα (4) βιομηχανικά ελαστικά για τους γερανούς στοιβασίας κοντέινερ Kalmar 1 &2 με τις παρακάτω προδιαγραφές: διαστάσεις 1800-25 με 40 λινά (όχι radial) και το κατάλληλο O-ring με ελάχιστο ύψος πέλματος 55mm ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ομάδα (2):

Τέσσερα (4) βιομηχανικά ελαστικά για τους γερανούς στοιβασίας κοντέινερ Konecranes με τις παρακάτω προδιαγραφές: διαστάσεις 1800-33 με 40 λινά (όχι radial) και το κατάλληλο O-ring με ελάχιστο ύψος πέλματος 65mm ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Τα ελαστικά θα παραδοθούν ελεύθερα στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. και αναλύεται σε 13.000,00€ για τα ελαστικά της ομάδας (1) και 17.000,00€ για τα ελαστικά της ομάδας (2).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών με παράδοση στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε και για τις δύο ομάδες είτε για μία από τις δύο με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό όπως αναλύεται παραπάνω.

 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Κολοβού Δημητρίου, Τηλ.: 6937311857, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ