Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» αρχικού προϋπολογισμού 7.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  1. Η μίσθωση γερανού (καλαθοφόρου), για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στους χώρους δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Θα χρησιμοποιηθεί γερανός ανυψωτικής ικανότητας (ύψος εργασίας) 35 μέτρων (±5%) με καλάθι υποδοχής δύο ατόμων και ελάχιστο φορτίο καλαθιού εργασίας 220kg, συνοδευόμενος από διπλωματούχο χειριστή. Το καλαθοφόρο όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Τέλος το εν λόγω όχημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ.
  2. Η μίσθωση τηλεσκοπικού γερανού ανυψωτικής ικανότητας (ύψος εργασίας) 50 μέτρων (±5%) για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στους χώρους δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Θα χρησιμοποιηθεί τηλεσκοπικός γερανός ανυψωτικής ικανότητας (ύψος εργασίας) 50 μέτρων (±5%) συνοδευόμενος από διπλωματούχο χειριστή. Ο τηλεσκοπικός γερανός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Τέλος το εν λόγω όχημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ.

Η εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08/2016). Ο ανάδοχος αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ζητούμενων εργασιών από την πλευρά της υπηρεσίας, πάντα εντός του μεγίστου ποσού της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς να αλλάζει η προσφερόμενη τιμή ανά εργασία. Ο ΟΛΗ δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Λιμένος.

Ο χώρος παροχής της εργασίας εξαρτάται από το είδος αυτής και θα εκτελείται σε χώρο που υποδεικνύει ο Οργανισμός.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των 7.250,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α., και αναλύεται σε 3.250,00€ για το αντικείμενο (1) και 4.000,00€ για το αντικείμενο (2) του άρθρου 1.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17.11.2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Στιβακτάκη Ευστάθιου, Τηλ.: 6983280501, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ