Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ SAAB 9-3» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί, με τη συμπλήρωση του συνημμένου στην διακήρυξη (σελ.13) έντυπου της Υπηρεσίας.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) του οχήματος ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ 5
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ 1796
DBA 4500
ΤΥΠΟΣ SAAB -3
ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 19/07/2007
ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 48.500

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ στο λιμάνι Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι αγοραστές, έχουν δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης, να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα το οχήματα. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του.
Επισκέψεις επιτρέπονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ