Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 22REQ010416785 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 3056/18.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 69ΜΞ469ΗΞΣ-1Ε6),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ WC» αρχικού προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές

1)Εξωτερικές διαστάσεις οικίσκου 300cm * 150cm *250 cm

2)Σκελετός : μεταλλικός περιμετρικός ειδικών διατομών εξ ολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ 2mm, βαμμένος σε χρώμα 7003 και να αποτελείται από:

Περιμετρική βάση : όψεως 12cm στην οποία να σταθεροποιείται η κάτω πλευρά των πάγιων πάνελ . Η βάση να ενισχύεται με τελάρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 40*40*2 σχηματίζοντας ντάμες περίπου 40*60 πάνω στις οποίες θα σταθεροποιείται το κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm

4 γωνιακές κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα ΄΄γ΄΄ όψεως 12cm *12cm

Περιμετρική οροφή όψεως 15cm η οποία να στηρίζεται στις 6 κολώνες και θα σταθεροποιεί την πάνω πλευρά των πλάγιων πάνελ, θα συγκρατεί τα πάνελ της οροφής και λόγο της ειδικής διατομής της θα αποτελεί και την υδρορροή του οικίσκου.

Εξωτερική & εσωτερική τοιχοποιία με συμπιεσμένο πάνελ πλυουρεθάνης πάχους 40 mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Να έχει απολύτως λεία επιφάνεια και από τις δύο πλευρές .

Πάνελ οροφής με συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς μορφής 40 mm/80mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Εσωτερικά να έχει απολύτως λεία επιφάνεια.

Ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στήριξης πλευρικών πάνελ

Γωνίες 40 mm*40mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για τα κάθετα

Γωνίες 60 mm*60mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για την οροφή

Πάτωμα με κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm βιδωμένο στον μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό της βάσης, κατόπιν επένδυση με LINELEUM.

3)Εξωτερικά κουφώματα

2 Πόρτες μεταλλικές Ιταλίας διαστάσεων 70-80*205 βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002. Να υπάρχει χερούλι και κλειδαριά εξωτερικά και εσωτερικά.

2 Παράθυρα αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 50cm * 50cm ανακλινόμενα με διπλό τζάμι και σήτα σταθερή

 

4)Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρη, με κεντρικό πίνακα 8 θέσεων, εξωτερικούς διακόπτες, πρίζες και φωτιστικά led οικονομίας μέσα – έξω.

5) Λοιπός εξοπλισμός

Ο Οικίσκος να διαθέτει εξωτερικά αναμονές για την σύνδεση του με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, και ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης να έχει :

  • Πλήρες wc (2 τεμ.) με χώρισμα από πάνελ πολυοθρεθάνης, λεκάνη με καζανάκι πορσελάνης, νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία μίξης και καθρέπτη.
  • Δεξαμενή λυμάτων 1.000 λίτρων

Χρόνος Παράδοσης: Η τουαλέτα θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί 10 (δέκα) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της τοποθέτησης.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Διευκρινήσεις

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου. Εμμανουήλ Ττσιπλοστεφανάκη, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ