Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ KALMAR KAI KONECRANES» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των παρακάτω βιομηχανικών ελαστικών. Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια ελαστικά είναι:

Ομάδα (1):

Έξι (6) βιομηχανικά ελαστικά για τους γερανούς στοιβασίας κοντέινερ Kalmar 1 &2 με τις παρακάτω προδιαγραφές: διαστάσεις 1800-25 με 40 λινά (όχι radial) και το κατάλληλο O-ring με ελάχιστο ύψος πέλματος 55mm ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ομάδα (2):

Έξι (6) βιομηχανικά ελαστικά για τους γερανούς στοιβασίας κοντέινερ Konecranes με τις παρακάτω προδιαγραφές: διαστάσεις 1800-33 με 40 λινά (όχι radial) και το κατάλληλο O-ring με ελάχιστο ύψος πέλματος 65mm ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Τα ελαστικά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου). Για το λόγο αυτό οι προσφέροντες πρέπει με την προσφορά τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει.

Τα ελαστικά θα παραδοθούν ελεύθερα στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. και αναλύεται σε 13.000,00€ για τα ελαστικά της ομάδας (1) και 17.000,00€ για τα ελαστικά της ομάδας (2).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε και για τις δύο ομάδες είτε για μία από τις δύο με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό όπως αναλύεται παραπάνω.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών με παράδοση στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03.12.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Στιβακτάκη Ευστάθιου, Τηλ.: 6983280501, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ