Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ. 21REQ008215458 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 1671/01.03.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΔΠΝ469ΗΞΣ-9Λ4),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια των παρακάτω μασκών:

1. Αναδιπλούμενη μάσκα FFP2 χωρητικότητας φιλτραρίσματος έως και 95% (τεμ.1.000)

 • Με ρυθμιζόμενο έλασμα στην περιοχή της μύτης, προσφέρει εύκολη και σταθερή εφαρμογή.
 • Μιας χρήσης, από υποαλλεργικά υλικά, χωρίς λάτεξ.
 • Συνεχής εισπνευστική αντίσταση.
 • Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >95%.
 • Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >95%.
 • Αποτελεσματική προστασία για πολλές συνεχόμενες ώρες με άνεση.
 • Για μη τοξικά, χαμηλής έως μέσης τοξικότητας και υψηλής τοξικότητας στερεά και υγρά αεροζόλ, σωματίδια και υγρά μη τοξικά αερολύματα.
 • Πρότυπα: EN149:2001+A1:2009, GB2626-2006, FDA

2. Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης (τεμ.2.500)

 • Τριών στρωμάτων (3ply)
 • Τύπου ΙΙ
 • Με μεταλλικό επιρρίνιο και μαλακά ελαστικά στήριξης
 • Κατάλληλη για καθημερινή χρήση.
 • Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 14683+AC, ISO 13485: 2016

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Γαϊτάνη Νικόλαου, Τηλ.: 2810338184, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ