Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 3012/22.05.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 96Ν0469ΗΞΣ-89Β)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, MARKETING ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κας Κονσολάκη Ανθούλας, Τηλ.: 2810338129, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ