Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου.

Στις 20-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. στο Ηράκλειο, Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες κλειστές προσφορές ενώπιον της επιτροπής, για την τριετή παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 3.500€/μήνα πλέον των νομίμων προσαυξήσεων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ