Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης συμμετείχε στην Ημερίδα του 15ου ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου ΣΗΕ ( DESMEE Congress), το οποίο οργανώθηκε από τον καθηγητή  του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης κ. Θαλή Παπάζογλου και από το Διευθυντικό Συμβούλιο του DEMSEE, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με θέματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρισμού  στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ( (DEMSEE). 

Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι αγορές ηλεκτρισμού λειτουργούν ήδη μέσα στην περίοδο της ονομαζόμενης ενεργειακής μετάβασης δίνοντας έμφαση   ότι την περίοδο  που διανύουμε πρέπει να υπάρξει προσαρμογή τέτοια, ώστε να γίνει η μετάβαση από τα καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και να μηδενισθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Στην τρέχουσα περίοδο παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου (ΦΑ), εξ αιτίας, εκτός των άλλων και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, που προκαλούν μια εξαιρετική αστάθεια στις αγορές ηλεκτρισμού και την επακόλουθη δυσλειτουργία των.

Στην προσπάθεια της ανθρωπότητας λοιπόν να αποτρέψει την κλιματική αλλαγή ο ηλεκτρισμός μπορεί να αποδειχθεί ένα καίριο εργαλείο, για πολλούς και διάφορους λόγους. 

Σε αυτό το σημείο ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ., Μηνάς Παπαδάκης, ως πρώτος ομιλητής του πάνελ, αναφέρθηκε ότι ο ΟΛΗ λαμβάνοντας υπόψη το ταραχώδες οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό τοπίο, ενσωματώνει καινοτόμα προγράμματα, αναπτύσσει δράσεις, λαμβάνει πρωτοβουλίες που οδηγούν τον μετασχηματισμό του λιμένος Ηρακλείου σε ένα έξυπνο αυτοποιημένο πράσινο λιμάνι και σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο.
Παρουσίασε τα έργα με πρώτο την ολοκλήρωση των μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση 5 θέσεων ελλιμενισμού, συνολικής ισχύος 16MW το δε συνολικό κόστος κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ. ευρώ ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε 22.5 GWHr ετησίως. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Project Hupiness εκπονείται από τον ΟΛΗ σχετική μελέτη για την εγκατάσταση κυματογεννητριών πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου. Σημαντική υπήρξε η επισήμανση για την εξέταση δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και τροφοδοσίας υδρογόνου σε πλοία καθώς επίσης και η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, με το λιμάνι του Ηρακλείου να καθίσταται και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, σημαντικός ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου. Επίσης έγινε αναφορά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων στους πυλώνες φωτισμού στο λιμάνι με λαμπτήρες LED που θα επιφέρει 45% μείωση ενέργειας, όπως επίσης και στην πρόταση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή Συμβούλου ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στα θέματα της πράσινης μετάβασης. 

Εν κατακλείδι τόνισε Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ότι στην τρέχουσα περίοδο, γίνονται προσπάθειες για καθαρές μεταφορές, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.  Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) εξετάζει συνεπώς τις δυνατότητες καθαρών θαλάσσιων μεταφορών με βάση το λιμάνι του Ηρακλείου.  Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει οφέλη για τους κατοίκους του Ηρακλείου με την απαλλαγή της πόλης από τους ρύπους που εκπέμπονται από τα πλοία.  Η ηλεκτρική ενέργεια, το πράσινο υδρογόνο, και η αμμωνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνοψίστηκαν από τον καθηγητή κ. Θαλή Παπάζογλου στο γεγονός ότι για να υπάρξει επιτυχής διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης, πρέπει να αναληφθεί μια προσεκτική και λεπτομερής εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων για την εξέλιξη των ηλεκτρικών αγορών.  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να υπάρξει στη μελέτη των απαραίτητων αλλαγών στα προσεχή 15 χρόνια.  Θα πρέπει να αναλυθούν όλα τα σχετικά τεχνικά θέματα, όπως:

– Διασυνδέσεις (Υψηλής Τάσης Συνεχούς ή Εναλλασσόμενου Ρεύματος), Υποθαλάσσια δίκτυα συνεχούς ρεύματος, Παράκτια αιολική παραγωγή, Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, Έξυπνοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και Έξυπνα Δίκτυα Φόρτισης (ΕΔΦ) σε συνδυασμό με εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων, Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης πράσινου υδρογόνου, Καινοτομίες τεχνολογίας μπαταριών.

Θα πρέπει, επίσης, να προσεχθούν όλα τα σχετικά ρυθμιστικά θέματα, όπως λ.χ. νομοθετήματα, οδηγίες κ.λπ.