Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της ESPO ( European Sea Ports Organisation) με θέμα: «Τα λιμάνια της Ευρώπης ως Εταίροι στον αγώνα προς ένα καθαρό μηδενικό μέλλον», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βρέμη της Γερμανίας από 1-2 Ιουνίου 2023.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές από την λιμενική βιομηχανία καθώς επίσης και αρκετοί policy makers από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Την χώρα μας εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης συνοδευόμενος από στελέχη του ΟΛΗ από τον Διευθυντή Ανάπτυξης και Προγραμματισμού κ. Λυριντζάκη Σταύρο και τον Σύμβουλο Διοίκησης κ. Σειμένη Μηνά.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Την προετοιμασία των λιμένων για την νέα οικονομία των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τον ρόλο των λιμένων στην μελλοντική αυτή οικονομία».
Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης αρχικά συνεχάρη τους διοργανωτές του Συνεδρίου, ευχαρίστησε την Γενική Γραμματέα της ESPO Mrs. Isabelle Ryckbost, στη συνέχεια παρουσίασε διεξοδικά τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού για την πράσινη μετάβαση, αναφέροντας ότι τα σύγχρονα λιμάνια εάν θέλουν να καταφέρουν να συνεχίσουν να αποτελούν κόμβους διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων θα πρέπει να ακολουθούν νέα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να κάνουν κατάλληλη τη διαχείριση των περιβαλλοντικών συνεπειών. Στην ομιλία του επεσήμανε την δημιουργία υποδομής ηλεκτροδότησης πλοίων καθώς και την χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναφορικά με την ηλεκτροδότηση των ελλημενιζόμενων πλοίων ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε ότι ο ΟΛΗ έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση 5 θέσεων ελλιμενισμού, συνολικής ισχύος 16MW το δε συνολικό κόστος κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ. ευρώ ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε 22.5 GWHr ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία παρόμοιων εγκαταστάσεων σε νησιωτικά λιμάνια αποτελεί η καλωδιακή σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας. Η καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, θα επιτρέψει την είσοδο ολοένα και περισσοτέρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα και έτσι το προβλεπόμενο σύστημα ηλεκτροδότησης πλοίων θα μειώσει την εκπομπή του CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 90%.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Project Hupiness εκπονείται από τον ΟΛΗ σχετική μελέτη για την εγκατάσταση κυματογεννητριών πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου.
Σημαντική υπήρξε η αναφορά για την εξέταση δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και τροφοδοσίας υδρογόνου σε πλοία καθώς επίσης και η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, με το λιμάνι του Ηρακλείου να καθίσταται και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, σημαντικός ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου.
Στο συνέδριο της ESPO (European Sea Ports Organisation),αναπτύχθηκε διεξοδικά το νέο ασταθές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί λιμένες ως συνέπεια των διαφόρων κρίσεων. Εκτός από την κλιματική κρίση, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, άλλαξε το ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός και οι ελλείψεις στην αγορά εργασία αποτελούν τους σημαντικούς μακροοικονομικούς παράγοντες που επιδρούν άμεσα στις λιμενικές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτό το ταραχώδες τοπίο οι Ευρωπαϊκοί λιμένες καλούνται να υλοποιήσουν τον πράσινο μετασχηματισμό τους και να μετατραπούν σε ενεργειακούς κόμβους με έμφαση στην κυκλική οικονομία, τη διαχείριση της ροής πληροφοριών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ως παραδείγματα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναφέρθηκαν τα λιμάνια της Δανίας και της Ισλανδίας με εκτεταμένη χρήση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αιολικά πάρκα εγκατεστημένα στη θάλασσα αλλά και με την χρήση γεωθερμίας.
Με την κοινή παραδοχή ότι ενώ η μελλοντική πορεία μπορεί να διαφέρει από λιμάνι σε λιμάνι, όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη θέλουν να συνεισφέρουν και να είναι εταίροι στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού μέλλοντος για την Ευρώπη.
Τα συνοπτικά συμπεράσματα κατά την λήξη του Συνεδρίου αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο της ESPO Zeno D΄Agostino, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη στενής συνεργίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά λιμάνια, η οποία θα διευκολύνει την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων.