Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης μετέβη στην  Αττάλεια της Τουρκίας όπου διεξήχθη το Συνέδριο Αειφόρου Τουρισμού, του Συμβουλίου Παγκόσμιου Αειφόρου Τουρισμού.  

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, ο κορυφαίος οργανισμός στον κόσμο για το περιβάλλον και την αειφορία, ρυθμίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα παγκόσμια πρότυπα, γνωστά και ως κριτήρια GSTC, που δημιουργήθηκαν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας στα ταξίδια και τον τουρισμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης παρευρέθηκε σε πάνελ διακεκριμένων ομιλητών και τόνισε στην ομιλία του τους τομείς ανάπτυξης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις του βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας για τα επόμενα χρόνια. Εστίασε στο οικοσύστημα του τουρισμού κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, καθώς και των δομών διακυβέρνησής του. Στόχος η εξεύρεση ορθών πρακτικών που αξιοποιούν τις συνεργασίες των ενδιαφερομένων στον τουρισμό κρουαζιέρας και ενισχύουν τις κοινές προσπάθειες. Η συ​​μβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών είναι υψίστης σημασίας για τον κλάδο της κρουαζιέρας.

Tο Συνέδριο Αειφόρου Τουρισμού 2023 έφερε σε επαφή επαγγελματίες του τομέα του αειφόρου τουρισμού, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και τη διεύρυνση της εφαρμογής των προτύπων που θεσπίζονται για τον αειφόρο τουρισμό. Συμμετείχαν πάνω από 350 φορείς από την Τουρκία και το εξωτερικό.