Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω διερευνητικών εργασιών στο εργασιών στο δεύτερο μισό του μόλου (από το κυκλικό έως τον φάρο) απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από 23/3/23 και για 6 ημέρες από τις 7:00π.μ έως 9:00μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ ΑΕ