Σε ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό έργο που αφορά τα σχέδια ηλεκτροδότησης πλοίων που θα μετασχηματίσει το λιμάνι του Ηρακλείου σε ένα πράσινο Λιμάνι με τη δημιουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης πλοίων (Cold Ironing), είχε αναφορά η Ημερίδα, «ELECTRIPORT –Ευκαιρίες  και Δυνατότητες σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις και Παραλιμένιες Πόλεις»,  που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Marriott Hotel. Το έργο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό χρηματοδότησης CEF 2020  με στόχο την λεπτομερή ανάλυση των ενεργειακών αναγκών και ολοκληρώνει τις Μελέτες του παραδίδοντας τα αποτελέσματά  εντός των επόμενων τριών μηνών.
Πρόκειται για ένα έργο που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων με υψηλές ενεργειακές ανάγκες όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μέσα από τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη στροφή στις «πράσινες» μορφές ενέργειας.
Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς  Παπαδάκης,   τόνισε τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που βιώνουν πολλά κράτη στον πλανήτη και επεσήμανε την ανάγκη για άμεση δράση που θα οδηγήσει στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η οποία θα συμβάλλει στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  στην πόλη του Ηρακλείου  και θα αποτελέσει έργο-πιλότο για την ανάπτυξη και άλλων παρόμοιων έργων σε πόλεις-λιμάνια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε στην παρουσίασή του ότι,  οι   στρατηγικές για το «έξυπνο» λιμάνι του μέλλοντος παίρνουν μορφή στο Λιμάνι του Ηράκλειου. Η εφαρμογή και η εγκατάσταση του cold ironing στο λιμάνι του Ηρακλείου μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων παράλληλα δε αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Η πορεία αυτή αυξάνει   την ανταγωνιστικότητα του λιμένος Ηρακλείου, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια,  η δε μεταπώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει όχι μόνον οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αλλά και για τα υπό τροφοδότηση πλοία.
Παρά τα όποια προβλήματα και δυσκολίες,  όπως το κόστος μετάβασης, η εξασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος, η τιμολόγηση της παρεχόμενης ενέργειας και η βιωσιμότητα της επένδυσης, το timing της υλοποίησης του εν λόγω έργου κρίνεται εξαιρετικό, λόγω της διασύνδεσης   της Κρήτης με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας,  που καθιστά την ανάπτυξη εγκαταστάσεων Cold Ironing στο λιμάνι του Ηρακλείου βιώσιμη και τεχνικά εφικτή.
Ενδιαφέρον υπήρξε ο χάρτης παρουσίασης  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Παπαδάκη με συστήματα ηλεκτροδότησης σε ευρωπαικά λιμάνια όπου ήταν εμφανής η απουσία τέτοιας δραστηριότητας σε χώρες του Νότιας Ευρώπης σε σχέση με τις χώρες του Βορρά που ήδη εδώ και 20 χρόνια εξελίσσονται τα συστήματα ηλεκτροδότησης. Σε αυτή την επισήμανση εστιάστηκε και  η Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας κ. Μαρία Δεληγιάννη αναφέροντας ότι μόνον 29 λιμάνια στον κόσμο διαθέτουν cold ironing.
Οι αδυναμίες των ηλεκτρικών δικτύων να υποστηρίξουν τα λιμάνια αποτελούν μία από τις αιτίες της γενικότερης καθυστέρησης διεθνώς των προγραμμάτων cold ironing  με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη να αναφέρει ότι το πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ για την χρηματοδότηση πράσινων νησιωτικών και λιμενικών υποδομών θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του 2023.
Επιπλέον στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εξέλιξη της υλοποίησης του έργου από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ενώ αναπτύχθηκε διάλογος με τους παρευρισκόμενους  και απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία cold ironing.
Το Εταιρικό σχήμα  του έργου ELECTRIPORT  αποτελείται από τους:

  • Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου ΑΕ, Επικεφαλής Εταίρος
  • Wartsila Hellas
  • Premium Consulting, Business Development & Consulting
  • BMG Marine – Ηλεκτρομηχανολόγοι Μηχανικοί,
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
  • AΝΕΛΙΞΙΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε
  • MSI Hellas, Εταιρεία Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

To έργο   Elecriport,  δημιούργησε μέσα από την  διεξαγωγή της Ημερίδας μία ανοικτή  πλατφόρμα  διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας όπου εξετάστηκαν διεξοδικά οι τεχνικοί περιορισμοί, η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης στο λιμάνι καθώς και η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος. Επεξεργάστηκαν διαστάσεις όπως η  οικονομική πτυχή,  τα μοντέλα τιμολόγησης το ιδιωτικό και κοινωνικό πλεόνασμα που συνδέονται με την εξάλειψη των επιβλαβών αερίων και ουσιών και γενικότερα τα τελικά αποτελέσματα αντικατόπτρισαν όσον το δυνατόν περισσότερες απόψεις και πτυχές σχετικά με το Cold Ironing.