Οι κατευθυντήριες πολιτικές στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας παρουσιάστηκαν  στην Ατζέντα για τα Λιμάνια ως κόμβοι της Γαλάζιας Οικονομίας από την Περιφέρεια Κρήτης, την Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών (CPMR), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου. 

Στην Κρήτη συνυπάρχουν λιμάνια, παραλίες, μαρίνες, αλιευτικές δραστηριότητες, χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στοιχεία που καθορίζουν και την Στρατηγική της Εξυπνης Εξειδίκευσης για τη Γαλάζια Οικονομία και την στόχευση ειδικότερα στις τεχνολογικές  καινοτομίες. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ Μηνάς Παπαδάκης στην ομιλία του «Το μέλλον των Λιμανιών και ο στρατηγικός προσανατολισμός», αφού έκανε μία σύντομη αναφορά για την πολύ λειτουργικότητα του λιμανιού με όλες τις λιμενικές του δραστηριότητες οχηματαγωγά πλοία, φορτία,  ιστιοπλοΐα, ναυπηγείο, κρουαζιέρα, αναφέρθηκε στην σύνδεση της Κρήτης με τον Πειραιά  και τα νησιά των Κυκλάδων με 2 εκατ. επιβάτες ετησίως και 300.000 οχήματα και το 45% των εσόδων του λιμανιού να προέρχεται από τον τομέα των πλοίων. Οσον αφορά την αναφορά του τον τομέα της κρουαζιέρας επεσήμανε ότι,  η επισκεψιμότητα ανέρχεται σε κανονικό έτος σε 300.000 επιβάτες, ο δε εμπορευματικός τομέας εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες εισαγωγών και εξαγωγών της τοπικής οικονομίας.  Ωστόσο, δημογραφικές, περιβαλλοντικές  και τεχνολογικές τάσεις διαμορφώνουν συνεχώς το μέλλον των λιμανιών, τονίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της παγκόσμιας λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας πρέπει να λάβουν υπόψιν τους  στους στρατηγικούς και πολιτικούς τους σχεδιασμούς σε σχέση με αυτές τις  τάσεις. 

Ως αναφορά στους δημογραφικούς παράγοντες κατονόμασε την  αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και τέλος την   αύξηση των μελλοντικών πολιτικών εντάσεων ως απόρροια της μετατόπισης της οικονομικής ισορροπίας και των αυξημένων ανισοτήτων οι οποίες θα αυξήσουν τις μελλοντικές πολιτικές εντάσεις και τον προστατευτισμό. 

Στους τεχνολογικούς παράγοντες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε,  την αύξηση καινοτομιών με τα λιμάνια να εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερες καινοτομίες, με ένα ευρύ φάσμα χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών όπως ρομποτική, Big Data Analytics, Internet of things, τρισδιάστατη εκτύπωση κ.ά. Παράλληλα ανέφερε την μείωση του κόστους της τεχνολογίας όπου αναμένεται ότι η τεχνολογική εφαρμογή στο ναυτιλιακό τομέα θα συνεχίσει να αυξάνεται χάρη στις επενδύσεις στην αγορά και στη μείωση του κόστους. Τεχνολογικές λύσεις θα αυξήσουν την παραγωγικότητα με αποτέλεσμα η χρήση των αυτόματων ψηφιοποιημένων   τεχνολογιών να μειώσει το φυσικό εργατικό δυναμικό και ως εκ τούτου η κάθε κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις σχετικές  πολιτικές πρωτοβουλίες. 

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παπαδάκης, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια είναι η κλιματική αλλαγή, που έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση με δραματικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον πλανήτη, τονίζοντας ότι η  ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή και ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η καταστροφή είναι η δραματική μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Η αποστολή μας τόνισε είναι οι μηδενικές εκπομπές και έκανε αναφορά  στον κατασκευαστικό τομέα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στον γεωργικό τομέα και στον τομέα μεταφορών, που αποτελούν τις κύριες  ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Ιδιαίτερη υπήρξε η επισήμανση στο ερώτημα πως μπορούν τα λιμάνια να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την απάντηση να δίδεται με την αναφορά σε τρείς πυλώνες: την χρήση  εναλλακτικών καυσίμων, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  το Cold Ironing  το οποίο αποτελεί  την διαδικασία παροχής παράκτιας ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε αγκυροβόλιο ενώ οι κύριες  και βοηθητικές του μηχανές είναι σβηστές και το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Παράλληλα έθεσε και τους προβληματισμούς στην εξέταση των προκλήσεων που αφορούν την  υιοθέτηση των παραπάνω πηγών ενέργειας και κατά πόσο οι λιμενικές υπηρεσίες όσο και η νομοθεσία είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτά. Η διοίκηση του Λιμένος Ηρακλείου, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης,  έχει θέσει την πράσινη μετάβαση ως προτεραιότητα τονίζοντας όχι μόνον την συμμετοχή ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Elecripoprt ώστε το λιμάνι του Ηρακλείου να γίνει το πρώτο ελληνικό λιμάνι που θα εφαρμόζει πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης για κάθε τύπο πλοίου  που θα το προσεγγίζει αλλά και την υιοθέτηση της  χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  με το έργο HUPPINES (Heraklion Port UPgrade of Infrastructure, Interconnection and Environmental Sustainability). Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη λεπτομερών προδιαγραφών για την εισαγωγή καινοτόμου τεχνολογίας κυματικής ενέργειας στον προσήνεμο κυματοθραύστη του λιμένα για την παραγωγή καθαρής και οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα και θα αποτελέσει την  πρόσθετη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα χρησιμοποιηθεί  για τη συμπλήρωση των αυξημένων αναγκών του λιμένα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έκλεισε την παρουσίαση του τονίζοντας ότι το  μέλλον των λιμένων αλλάζει και η έμφαση πλέον δίδεται στην πράσινη μετάβαση μεταφέροντας  το θετικό μήνυμα ότι όλες οι κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και σημερινή κλιματική και ενεργειακή κρίση.