Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι  την Πέμπτη 22-9-2022 και την  Παρασκευή  23-9-2022, από 06:30π.μ. έως και την δύση του ηλίου,  απαγορεύεται  η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από την πλατεία του φρουρίου Κούλε έως τον προσήνεμο μόλο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο αυτό.