Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι  την  Παρασκευή 26/08/2022 θα πραγματοποιηθούν στον Λιμενοβραχίονα  πλησίον του Ενετικού Φρουρίου Κούλε εργασίες  σκυροδέματος . Ως εκ τούτου από  9π.μ. έως 15.00 μ.μ. απαγορεύεται η πρόσβαση των πεζών στη συγκεκριμένη ζώνη.