Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης  εντός του Λιμένος Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Τετάρτη 15 Ιουνίου.
Στόχος της άσκησης ήταν η εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, με σκοπό την αξιολόγηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της συνεκπαίδευσης του προσωπικού στις διαδικασίες για την επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπισης ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή, καθώς επίσης στην εξοικείωση και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού απορρύπανσης.