Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, γνωρίζουμε πολύ καλά πως να στηρίζουμε και να εξυπηρετούμε την κρουαζιέρα και κυρίως πως να το κάνουμε με ασφάλεια.