Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, στο πλαίσιο  εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, προέβη στη  σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρουσμάτων Covid-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης και ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βαρδαβάς,  ευχαριστούν θερμότατα τον Δρ. Παπαδάκη Αντώνιο, Αν. Προϊστάμενο Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης  καθώς και τον Δρ. Κουφάκη Ελευθέριο, Ειδικό σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, που πρόσφεραν  την πολύτιμη βοήθειά τους στην εκπόνηση  του σχεδίου έκτακτης ανάγκης,  αφιερώνοντας άπλετο χρόνο. 

Η άμεση ανταπόκρισή τους, η άψογη συνεργασία τους, το υψηλό επίπεδο επάρκειας γνώσεων και εμπειριών αποτελούν παραδείγματα κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας και για άλλη μια φορά ο ΟΛΗ τους ευχαριστεί υπογραμμίζοντας την σημαντικότητα της βοήθειάς τους.