Σε απόλυτα εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΑμεΑ ΕΟΚΑ και Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ΕΣαμεΑ  κ. Χαράλαμπο Γερώνυμο,  στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ,  την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020. 

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, με τον κ. Γερώνυμο να θέτει  το πλαίσιο καλύτερης ακόμη συνεργασίας για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα ΑμεΑ και επεσήμανε το γεγονός ότι ο ΟΛΗ έχει ήδη προβεί σε σημαντικές πρωτοβουλίες υποστήριξης των δομών των ατόμων με αναπηρία,  ο δε Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης  ανέφερε ότι «προσδοκούμε ότι αυτή η συνεργασία αναβαθμισμένη και σε νέο πλαίσιο θα αποδώσει καρπούς προς όφελος της κοινωνίας και στην κατεύθυνση υποστήριξης των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία». 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς  Παπαδάκης  επεσήμανε ακόμα,  ότι  ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου επιδέχεται περισσότερων προτάσεων-παρεμβάσεων, προκειμένου να είναι πιο φιλική στα ΑμεΑ,  δέσμευση την οποία έχει αναλάβει η παρούσα Διοίκηση, την οποία με συνέπεια θα υλοποιήσει.

Στη συνέχεια ο κ. Γερώνυμος, συνοδευόμενος από  την Ειδική Σύμβουλο κ. Ελένη Τσαντηράκη,  ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του Λιμανιού, ώστε να έχει συνολική εικόνα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός Λιμένος στα ΑμεΑ .   

 Με την υπόσχεση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μηνά Παπαδάκη, ότι ο ΟΛΗ θα είναι αρωγός σε ό,τι χρειάζονται, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων,  ανανεώθηκε η επόμενη συνάντηση,  στην οποία θα τεθούν από τον κ. Γερώνυμο νέες συγκεκριμμένες προτάσεις,  που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μεγιστοποίηση της βελτίωσης, της αναβάθμισης αλλά και της ενίσχυσης λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν την  ασφάλεια και καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των ΑμεΑ.