Στην Θεσσαλονίκη ταξίδεψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου κ. Μηνάς Παπαδάκης προκειμένου να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα που διοργάνωσε το Ινστιντούτο Λιμενικής Κατάρτισης  «Εξάντας» 2 και 3 Ιουλίου, με θέμα την  Εφαρμογή Κανονισμού 352/2017 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για παροχή Υπηρεσιών Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου.

    Οι απορρίψεις αποβλήτων από πλοία συνιστούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον με  δαπανηρές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελεί σημαντικό πεδίο δράσης της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές προσβλέπει σε μηδενικά απόβλητα από τη ναυτιλιακή κυκλοφορία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συμβάσεις και τα διεθνή πρότυπα.

    Στην παρακολούθηση του Προγράμματος του Ινστιντούτου Λιμενικής Κατάρτισης  «Εξάντας», μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ,  συνόδευσαν και ήσαν παρόντες ο κ. Σταύρος Λυριντζάκης Διευθυντής ΔΤΕ  και Περιβάλλοντος,  ο κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, Διευθυντής ΟΔΥ και ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης Νομικός Σύμβουλος ΟΛΗ.

   Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης με τα στελέχη του ΟΛΗ ΑΕ, μετέβησαν στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης για να δώσουν τα εγκάρδιά τους συγχαρητήρια στον Νέο Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΛΘ κ. Αθανάσιο Λιάγκο, ο οποίος τους υποδέχθηκε σε ένα  ιδιαίτερα θερμό κλίμα εγκαρδιότητας, συζήτησαν για θέματα σχετικά των δύο Οργανισμών Λιμένων και αποχώρησαν προσφέροντας αναμνηστικά δώρα και ευχές για καλή επιτυχία και καλή συνεργασία.