Μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της βελτίωσης του επιπέδου συντήρησης των χώρων της χερσαίας ζώνης του  Λιμένος Ηρακλείου, δικαιοδοσίας ΟΛΗ ΑΕ, συνεχίζονται οι εργασίες  συντήρησης χώρων πρασίνου.

Προς ενημέρωση των πολιτών του Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης πρασίνου της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου έχουν ανατεθεί από 28 Μαϊου 2020 σε  ανάδοχο εταιρεία.

Η ανάδοχος εταιρεία υπό  τον συντονισμό του υπευθύνου του έργου, προχωρά βάσει του εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος, με τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό στη συντήρηση των χώρων πρασίνου, (δένδρα, φοινικοειδή, θάμνοι, διάσπαρτα φυτά σε παρτέρια και  νησίδες πρασίνου κλπ.), στη συντήρηση χλοοταπήτων, στη συντήρηση των φυτών  στη ζώνη ακτοπλοίας και Νέου επιβατικού Σταθμού,  στη Κεντρική νησίδα παραλιακής Λεωφόρου έως Καρνάγιο, στις Νησίδες πρασίνου στην περιοχή «Μαρίνα» και του κεντρικού κτιρίου του Λιμεναρχείου, στους χώρους των κτιρίων ΟΛΗ, Ψυγείο-ΙΘΑΒΙΚ-παλαιό ΚΤΕΛ, έμπροσθεν του ξενοδοχείου « Μέγαρον» και περιβάλλοντος χώρου ΚΤΕΛ,«Ελιά» και Θεατρικού Σταθμού, στην βόρεια νότια πλευρά της παραλιακής Λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως έως Καρνάγιο-ανατολικά όρια χερσαίας ζώνης, Νησίδα Απεντομωτηρίου, Νησίδα Μπεντενακίου-Λιμενικό Περίπτερο, Ανατολικά των Νεωρίων (επί της Μποφώρ), Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού και γενικότερα όπου υπάρχει χώρος πρασίνου εντός χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου.

Ηδη μέσα από την πρόοδο των εργασιών μέχρι σήμερα έχουν  συντηρηθεί οι χώροι πρασίνου στη ζώνη ακτοπλοίας και στο Νέο Επιβατικό Σταθμό, συντήρηση στις νησίδες πρασίνου-δένδρα στη περιοχή του «Μαρίνα»,  και του κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς και οι χώροι πρασίνου  έμπροσθεν του ξενοδοχείου «Μέγαρον».

Η εκτέλεση των εργασιών συνεχίζεται καθημερινά, λαμβάνοντας κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς λαμβάνονται μέτρα για την απομάκρυνση η και την εναλλακτική διαχείριση των συγκεντρωθέντων απορριμμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών.

Η αναβάθμιση και συντήρηση του πρασίνου  της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου, αποσκοπεί όχι μόνον στην προστασία των κατοίκων αλλά και στη μέγιστη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.