Σε κλίμα θετικής διάθεσης, καλής προαίρεσης και αποφασιστικότητας για αποδοτική συνεργασία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2020 του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΛΗ κ. Γιάννη Βαρδαβά με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μ. Κοζυράκη, πραγματοποιώντας εθιμοτυπική επίσκεψη και με αφορμή παράλληλα της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν κυρίως θέματα συνεργασίας των δύο Φορέων και άσκησης αρμοδιοτήτων σε τομείς που συνδράμουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από μεθόδους και στρατηγικές δανειζόμενες από καινοτόμα σχήματα δραστηριοτήτων, προς όφελος των κατοίκων του νησιού, θέματα που αφορούν τους τομείς του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι μία σύγχρονη διαχείριση εστιάζεται στην αναγνώριση, ότι το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί μόνο με τη συμβολή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών επ' ωφελεία των πολιτών που ζούν και εργάζονται μέσα ή δίπλα τα λιμάνια.

Επισημάνθηκε και από τους τρείς συνομιλητές ότι η περιβαλλοντική διαχείριση μέσω της επιστημονικής προσέγγισης και ανάλυσης των πραγματικών συνθηκών, αποβλέπει και επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση νέων εργαλείων και μεθοδολογιών για την περιβαλλοντική και βιώσιμη διαχείριση του ιδιαίτερου αυτού τομέα.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την ταχύτατη ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού όπως η καθιέρωση του Λιμανιού και η ανάδειξή του ως Home Port στο μεγαλύτερο κέντρο υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «επιδιώκουμε να καθιερωθεί πλέον το Λιμάνι του Ηρακλείου ως home port, από το οποίο ξεκινούν οι κρουαζιέρες». Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φέρει εξαιρετικά σημαντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τοπικές επιχειρήσεις και γενικά η οικονομική ενίσχυση του Νομού μας.

Η συνάντηση έκλεισε με την θερμή υπόσχεση συνεργασίας για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και για την ανάληψη κοινών υποστηρικτικών δράσεων, όπου και όταν χρειαστεί.