Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης και των επεμβατικών έργων στο Λιμάνι του Ηρακλείου και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και των χρηστών του λιμανιού προχώρησε σήμερα 4 Ιουνίου 2020 η κατεδάφιση του Φάρου-πυργίσκου στην προβλήτα 6.

Ο Φάρος είχε κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών των σκαφών του Λιμανιού του Ηρακλείου την δεκαετία 1960-1970. Λόγω της παλαιότητος και της διάβρωσης των δομικών του στοιχείων εγκυμονούσε ο κίνδυνος κατάρρευσής του και για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη και προχώρησε η ασφαλής κατεδάφισή του.
Προσωρινή φωτεινή σήμανση έχει τοποθετηθεί για τις τρέχουσες ανάγκες του Λιμένα.